Min baggrund

Jeg drømte som ung om et liv og fremtid på landet. Den drøm forfulgte jeg fra jeg var helt lille, til jeg i 1985 blev indkaldt som soldat ved Den Kongelige Livgarde. Omend førstevalget var et andet skulle familiens traditioner videreføres og jeg blev således tredie generation ved Den Kongelige Livgarde.  

Da landbrugskrisen for alvor slog igennem i midten af firserne, valgte jeg at forlænge min tjeneste ved Den Kongelige Livgarde og udsatte løbende færdiggørelsen af min landmandsuddannelse. Det blev en meget lang pause og på et tidspunkt blev jeg opfordret til at søge ind på Hærens Officersskole hvor jeg startede i 1990 efter at have gennemgået en etårig enkeltfags HF uddannelse. 

Kort tid efter brød borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien ud og senere gik Danmark i krig. Jeg har, som tjenestegørende i Forsvaret deltaget i de fleste af “Danmarks krige” fra det tidligere Jugoslavien til Afghanistan indtil Forsvaret i 2013 afgjorde, at jeg grundet de skader jeg har pådraget mig under mine udsendelser ikke længere var operativ og kunne udsendes.

Det tvang mig til at finde et nyt pejlemærke og en ny identitet.

Efter nogen tids søgen meldte jeg mig i 2014 for første gang i mit liv et politisk parti. Det har jeg ikke fortrudt. Ved kommunalvalget i 2017 blev jeg valgt til Varde byråd og udover at være gruppeformand for den konservative byrådsgruppe i Varde byråd, er jeg idag både stedfortræder til folketinget og regionsrådet i region Syddanmark, ligesom jeg i 2015, i en kortere periode var indkaldt som stedfortræder til folketinget.  

Jeg har aldrig fortrudt, at jeg valgte at gå ind i politik. I politik kan jeg kæmpe videre for det Danmark jeg elsker, for mine værdier og holdninger og ikke mindst for vores demokrati.

Jeg er meget ydmyg overfor det ansvar, og de muligheder, for at påvirke udviklingen i Varde kommune, som mine politiske hverv har givet mig. Jeg brænder for at gøre en forskel, for at styrke landdistrikernes mulighed for vækst og udvikling, sikre borgernes retssikkerhed, og for at vi i fællesskab kan udvikle en effektiv og serviceminded offentlig sektor, hvor vi bruger skatteydernes dyrt tjente penge med omhu og ordentlighed. 

I politik er det for mig helt afgørende at være en holdspiller. Politik er en holdsport og der skal være en politisk lige linje fra Christiansborg til regionsrådene og til byråd og kommunalbestyrelser. Samlet set handler det om at præge vores nations udvikling i den rigtige retning.

Tak fordi du læste med. 

Mange hilsner

Steen